Tuesday, November 17, 2009

Pengurusan Marah: Perspektif Islam (e-book percuma)

Dapatkan e-book percuma ini. Buku ini menggali konsep marah, peranan dan pengurusannya menurut Islam. Baca e-book ini di: http://www.scribd.com/doc/22608966/PENGURUSAN-MARAH-PERSPEKTIF-ISLAM. @ e-mail ke darulkansariyy@hotmail.com untuk naskah e-book ini, percuma!!!. Membaca Wasilah Ilmu.

No comments:

Post a Comment